Etusivu Tuotteet Yritys Yhteystiedot FAQ Uutiset In english På svenska en francais
Kustannus-
tehokkuutta
Jatkuvuutta
Elinaikaa

 
 

Betonirakenteen kloridisuojaukseen räätälöity ratkaisu Oy Custone Ltd:lta

Uudisrakennuskohteissa selvitämme kohteen suunnitellun käyttöiän, tulevien korjausten aikataulutukset sekä kartoitamme kohteen ympäristöolosuhteet ja tulevien vuosien kloridikuormituksen. Tämän jälkeen laskemme tarvittavat kupariseoksen pitoisuudet ja toimitamme tavaran betoniasemalle sekoitettavaksi valmistettavaan betoniin.
Korjauskohteissa ja pinnoituskohteissa analysoimme tehdyt kloriditestit ja laskemme tämän ja asiakkaan toiveiden mukaisen sekoitussuhteen käytettävälle korjauslaastille. Laastina voi käyttää normaalia sementtipohjaisia käsi- tai ruiskulaastia. Sekoitus tapahtuu laastinvalmistajan toimesta työmaakohtaisesti.


Tärkeimmät kokeet ja tutkimukset

VTT:
Kuparilaastipinnoitus2012
Sähköparin muodostuminen2010
DuraInt kenttäkokeet2009 →
Cu vaikutus kloridien vesiliukoisuuteen2008
UV-testit2000
Kuparin liukoisuus betonissa1999
 

Helsingin Yliopisto:
Hapan ympäristö/pH3, rikkihappo1999
Uima-allasolosuhteet1999

Käyttöturvallisuustiedote kuparijauhe (FI) >>
Säkerhätdatablad kopparpudet (SE) >>
Kupari turvallisuustiedote
   


Referenssikohteita

custone referenssit
   
   

Soita ja kysy lisää kohteistamme, tässä muutama esimerkki:

Treksilän silta N, Uudenmaan ELY-keskus
Munkbyn risteyssilta N, Uudenmaan ELY-keskus

Näiden kahden sillan reunapalkkikorjaus toteutettiin kuorivalutekniikalla. Vanhaa betonipintaa reunapalkeista poistettiin (n. 40 mm) ja korvattiin Custone-kuparijauheella vahvistetulla IT-betonilla C35/45-3. Näin saadaan uusi vahva pinta, jonka ominaisuuksiin kuuluu Custonen kehittämä tapa sitoa betoniin tunkeutuvia klorideja. Työn suoritti Destia Oy.

Inkoon kalasatama, Inkoon kunta

Kalasataman uusinnan yhteydessä valittiin entisten vaurioiden perusteella kloridikorroosiolle kriittisin paikka. Tähän laiturin reunaan ja reunapalkkiin käytettiin uutta valua tehdessä Custone-menetelmää. Tarkoituksena on saada laiturista kestävämpi ja käytössä pitkäikäisempi. Työn suunnitteli Insinööritoimisto Matti Pitkälä ja suoritti Suomen Vesirakennus Oy.

Ukonsilta, Mänttä, Pirkanmaan ELY-keskus

Kohteella uusittiin Custone-kuparijauheella vahvistetulla betonilla palkkien jälkivalut ja ulkopinta sekä kansilaatan ylänurkka kannen koko leveydeltä sekä alusrakenteen otsamuurin yläosa. Sillalle tehdään massaliikuntasaumalaite, joten tulevaisuudessa ei kloridirasitusta uusittaville rakenteille pitäisi tulla. Custonea on käytetty sekä valettaviin että ruiskubetonoitaviin osiin. Työn suoritti Ins. tsto VM Suomalainen.

Kyrönjoen silta, Mustasaari, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Sillalla korjattiin muun korjauksen yhteydessä saastuneimmat kloridikorroosiokohdat ja korjausbetoniin lisättiin Custone-kuparijauhetta. Näin pyritään varmistamaan sillan toimivuus seuraavat 20 vuotta. Pääurakoitsijana kohteella toimi Andament Oy.

Härkämäen alikulku / Varsinais-Suomen ELY-keskus / uudet reunapalkit

Ratakadun silta, Kotka / Kaakkois-Suomen ELY-keskus / keski- ja reunapalkit

Loviisa U-1740 / YIT / liikuntasaumojen korjaus, reunapalkit

Niinisalo / Varsinais-Suomen ELY-keskus / pilareiden pinnoitus IT-betonilla

Honkimäen silta, Lapua / Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus / tukipilareiden pinnoitus ja vahvistaminen

Vihdintien silta / Helsingin kaupunki / reunapalkkien uusinta / kloridikorroosiosuojaus Custone-menetelmällä.

Haminan sillat / Liikennevirasto /S19 T2 pilari sekä S21 ja S 23 reunapalkit / kloridikorroosiosuojaus Custone-menetelmällä.

Reunapalkkine uusinta sillassa Custone menetelmä
Kuva: uusi reunapalkki valmistumassa.

   

Oy Custone Ltd        Ilmattarentie 13, 00610 Helsinki        www.custone.fi