Hem Produkter Företaget Kontakt FAQ Nyheter In english Suomeksi en francais

Frågor och svar som berör broreparationer och korrosionsskydd (FAQ)

Här har vi samlat vanliga frågor och svar kring betongbyggande. Ni kan naturligtvis också ta kontakt per telefon eller email, vi hjälper gärna.

F: När är Custone-metoden den bästa metoden?
S: Custone-metoden lämpar sig för alla armerade betongkonstruktioner som är utsatta för klorider.

F: Vad händer med reagerad “koppar-klorid”, fyller den betongens lufthålor?
S: Nej, föreningen stannar i betongen och fyller inga lufthålor eftersom mängden är så liten.

F: Ändrar Custone-metoden betongens färg?
S: Färgen ändrar inte. Men vill man ha blå färg på betongen är även det möjligt. Som exempel kan nämnas olika blå konstverk samt prydnader för landskapet.

F: Hur stor är mängden kopparblandning i betongen?
S: Mängden korrelerar med önskad skyddsnivå i en funktion mellan tid och kloridbelastning.

F: Är “kopparbetong” problemavfall?
S: Kopparbetong behandlas likt annat betongavfall.

F: Har det betydelse om man vid avfrostning använder kalsiumklorid i stället för natriumklorid?
S: Ur kalsiumklorid frigörs fler klorid-ioner och korrosionsverkan antas därför bli större.

 

 
Oy Custone Ltd        Ilmattarentie 13, 00610 Helsinki        www.custone.fi